MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

Başkan
Dr. Ender Özden

2. Başkan
Dr. Ömer Demir

Genel Sekreter
Dr. A. Barbaros Başeskioğlu

Sayman
Dr. Ahmet Güdeloğlu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dr. Cenk Yücel Bilen

Dr. Volkan İzol

Dr. Yılören Tanıdır

Dr. Bora Özveren

Dr. M. İlker Gökçe