MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

Başkan
Dr. Ender Özden

2. Başkan
Dr. Ömer Demir

Genel Sekreter
Dr. A. Barbaros Başeskioğlu

Sayman
Dr. Ahmet Güdeloğlu

Üye
Dr. Cenk Yücel Bilen

Üye
Dr. Volkan İzol

Üye
Dr. Yılören Tanıdır

Üye
Dr. Bora Özveren

Üye
Dr. M. İlker Gökçe